Hepimizin aşina olduğu yamyamlık diğer adıyla kanibalizmi kısaca açıklayacak olursak; Sadece insan eti yemek değil bir canlının kendi türünü yemesine denir. İnsanlarda yamyamlığın ilk izlerine 17. Yy’da rastlanıldığını görmekteyiz. Kendi türlerini yiyen insanların ilginç sebeplerini yakından inceleyelim.

Yamyamlığın üç sebebi vardır:
*Açlık ve ya kıtlık
*delilik ve ya sosyal sapkınlık
*kültürel nedenler / ritüeller
Yamyamlık için ilk sebep modern zamanlarda bile insanların başvurduğu nedenlerdendir.

Herhangi bir kıtlık ve ya savaş durumunda zorunlu kalındığında insanların kendi türünü yediğini söyleyebiliriz.

İkinci sebep daha çok Hannibal gibi seri katillerde rastlayacağımız bir durumdur. Seri katiller için insan eti en lezzetli ettir ve yerken haz duydukları bir şeydir.

Üzerinde duracağım asıl sebep ise üçüncü sebeptir. Bazı toplumlarda kanibalizm bir çeşit ritüel sonucunda yapılmaktadır. Ünlü antropologlar Richard Leakey – Roger Lewin yamyamlığın gerçekte tinsel büyüsel nedenlerden kaynaklandığını savunur ve yamyamlığı ikiye ayırır: İçedönük yamyamlık ve dışa dönük yamyamlık.

İçedönük yamyamlıkta insanlar kendi soylarından olan ölmüş insanların etini yer böylelikle ondaki gücün kendine geçeceğine inanırlar.

Dışa dönük yamyamlıkta öldürdükleri düşmanın etini yerler sebebi öldürülen kişinin katillerinden intikam almaması için uygulanıyordu. Bir diğer inanışa göre yerlilerin büyük bir çoğunluğu düşmanlarının ancak yenildiğinde yeryüzünden silineceklerine inanmalarıydı.

Farklı kabilelerin farklı tinsel inançlarına böylelikle şahit olduk. Bir insanın etini yiyerek ondaki güce sahip olma inancı gerçekten ilginç bir inanç olsa gerek. Fakat kafalara şu soru işaretini bırakmıyor değil: Acaba bu inancı çıkaran insanlar da açlıktan kurtulmak amaçlı böyle bir eyleme başvurmak için böylesine ilginç bir sebep ortaya sunmuş olabilirler mi?

*Görsel Temsilidir…