1 – An Lushan isyanı

Tarihteki ilginç olaylar listemizin ilk sırasında bir isyan var…

M.S. 755 yılında Çin’de çıkan An Lushan isyanında 30 milyonun üzerinde insan ölmüştür ki bu rakam o günkü dünya nüfusunun 6’da biridir. İsyan tam olarak 14 yıl sonra bastırılabilmiştir.

Tarihteki yazılı belgeler, Uygur Türklerinin o dönemde yer aldığını hatta isyanın bastırılmasında Çin’e çok büyük faydalarının dokunduğu belirtmektedir. Ayaklanmanın başlama sebepleri ile ilgili oldukça fazla rivayet vardır. Rivayetlerden bazılarında ayaklanma nedenleri olarak; An Lushan ile İmparatoriçe arasındaki aşk iddiaları, komutanların ve rütbeli kişilerin Lushan’ı tehlike olarak görmesi ve Lushan’ın bunu fark edip ayaklanma çıkarması gösterilmektedir.