16-BURSA

 

 

 

Eski çağlardaki Bitinya bölgesinin başkentidir. Buraya kurucusu Bitinya Kralı Prusias’ın adı verildi. (MÖ:ll.yüzyıl)