ÖZGÜRLÜKÇÜ TEOLOJİ YAZILARI

Yazar Hakkında:

İlhami GÜLER: 1959 yılında Tortum’da dünyaya geldi. 1980-1985 yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans öğrenimini tamamladı. 1987 yılında AÜ İlahiyat Fakültesi’nde Kelam Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1985-1991 yılları arasında AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Prof. Dr. Mustafa S. YAZICIOĞLU danışmanlığında “Kur’an’a Göre Allah ve Ahiret İnancının Ahlakla İlişkisi” konulu teziyle doktora öğrenimini tamamladı. 1992-1993 yılları arasında Mısır’da Kahire Üniversitesi’nde dil öğrenimi gördü ve doktora sonrası araştırmalarda bulundu. 1996 yılında yrd. Doçent, bir yıl sonra doçent ve 2004 yılında profesör oldu. Halen AÜ İlahiyat Fakültesinde görev yapmakta olan İlhami GÜLER, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kitap Hakkında:

  • Sayfa Sayısı: 175
  • Kitabın Türü: Dini-Düşünce
  • Basım Yılı: 2011
  • Yayıncı Kuruluş: Ankara Okulu Yayınları

Eserin ilk basımı Nisan 2004 yılında yayınlanmış, elimizdeki kitap ise 2. Baskı Şubat 2011 yılına ait. Kitap; yazarımızın farklı başlıklardaki makalelerinden oluşuyor. Tabi ki başlıkların hepsi de Din, Dini düşünce, akıl ve irade konularını ele alıyor.

Kitap ilk sayfalarında; İslam ülkelerindeki Müslümanların neden bilim, teknoloji alanlarında batılı ülkelere göre geride olduğunu ve dinin, aklın ve iradenin bu durumdaki etkinliğinin  ne olduğunu açıklıyor. Diğer başlıklarda ise; Müslümanların yaratılanı ne derecede sevmesi gerektiği, nasıl saygı göstermesi gerektiği, vahyin nasıl anlaşılması gerektiği, insani ilişkilerin nasıl olması gerektiği vs. gibi konuları vahyin ışığında ve dünya ışığında inceleyerek sunuyor. Kitabı okuyanlar farklı başlıklardan farklı sonuçlar da çıkarabilir. Yazarımız son derece objektif bir çerçeveden teoloji konusunda birçok alanda araştırmacı kişiliğini göstermiş.

Kitabın dilinin ağır olması, okunmasını ve anlaşılmasını çok zorlaştırıyor. (Yanınızda birkaç sözlük olsa iyi olur.) Okuduğunuz bir sayfayı anlayabilmek için geri dönüp tekrar okumanız gerekebiliyor. Kitapta tek beğenmediğim konu bu, yazarı da kitabı okurken bu sebepten çok eleştirdim. Kendime de iyi ders çıkarttığımı söylemeliyim.
Yazarımız anlatmak istediği konuyu (her ne kadar yabancı kelimelere çok başvurmuş olsa da) herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatmış. 2016 yılında bile gündeme bakarak kendi kendimize sorduğumuz çoğu soruya (2011 yılında) mantıklı bir şekilde cevaplar sunmuş.

Kitabın içeriği bu yönde okuyucusunu tatmin eder nitelikte. İnsanın ufkunun okuyarak gelişeceği kesin, aynı zamanda okuduğunuz eser size daha fazla değer kazandırıyorsa ve önünüzü daha iyi aydınlatıyorsa ufkunuz bir o kadar daha genişliyor. Bu kitapta dini düşüncelerimizi, inançlarımızı tekrar sorgulamamızı ve daha duyarlı bir şekilde düşünmemiz gerektiğini anlatıyor. Kitap zor okunan, zor anlaşılan bir kitap olsa da okuduktan sonra dünyaya ve insanlara daha farklı bir şekilde bakacağınız ve sizi düşündürerek daha mutlu edecek bir kitap. Her düşünceli okurun bu kitabı okumasını tavsiye ediyorum. İyi – Faydalı Okumalar…

İslam toplumları, uzun bir süreden beri irade ve akıl zaafının had safhaya ulaştığı, kaos ve ahlaksızlığın, iradesizliğin kol gezdiği toplumlardır. Akıl, başta olmadığı gibi, yeterince faal değildir. İslam toplumları ne tabiata söz geçirebilmektedir ne düşmanlarına karşı koyabilmektedir ne de kendi içinde düzen kurabilmektedir. (Eserden alıntıdır.)