Salepgiller familyasından olan; Orkide

Salepgiller familyasından olan ve çoğunluklatropikal iklime sahip bölgelerde yetişen “Orkide çiçeği”nin tüm dünyada yaklaşık 25000 doğal türü bulunmaktadır. Salep tozu üretimi ve ilaç yapımında kullanılan bu çiçeğin, ülkemizde ise 60’tan fazla türü istanbul escort bulunmaktadır.

Şekil bakımından özellikleri

Yumrulu, rizomlu çok yıllık otsu bitkiler, bazen epifit, bazen saprofit ya da parazit halindedirler. Bunların çok küçük olan tohumları ancak belirli mantarlar tarafından aşılandıktan sonra çimlenir.

  • Yapraklar basit, bazen pul şeklinde; almaşık (alternat), bazen iki sıralı, nadiren karşılıklı veya çevrel (vertisillat) şeklindedir.
  • Çiçek durumu tek salkım (rasem), başak veya bileşik salkımdır. Çiçekler er dişi, nadiren tek eşeyli ( türler bir evcikli veya iki evcikli), zigomorf, nadiren aktinomorf simetriye sahiptir.
  • Çiçek örtü yaprakları (periyant) perigon halinde ve 2 dairede, her dairede 3 tepal mevcut, iç dairenin orta yaprağı bazen birkaç loplu belirgin bir dudak şeklini almış ve açılmış çiçekte aşağıya doğru sarkmıştır. Ekseriye bu perigon yaprağı nektaryum ihtiva eder.
  • Androkeum 1 veya 2 Stamenden oluşur. Bazıları staminod, ginostegyum var.
  • dişi organ (Ginekeum) 3 bileşik meyve yapraklı (karpel), yumurtalık alt durumlu, genellikle wikt:parakarp-parakarp, tohum taslağı (ovül) çok sayıdadır.
  • Meyve küçük ve bol tohumlu kapsül halindedir.
  • Tohumlarda embriyo çok küçük, farklılaşmamış ve endosperm (besi doku) bulunmaz.