ORHAN SEYFİ ORHON KİMDİR?

Orhan Seyfi Orhon, Türk şair, gazeteci, yazar, yayımcı, siyaset adamı. Türk edebiyatı tarihine Beş Hececiler olarak geçmiş edebi topluluğun şairlerinden birisidir. Yirmiden fazla şiiri değişik bestekarlar tarafından bestelenmiştir.

İlkokulu Çengelköy İptidaisi’yle Havuzbaşı Mektebi’nde 1902 yılında tamamlayan Orhan Seyfi ORHON, Beylerbeyi Rüştiyesi’nden sonra Mercan İdadisi’nden 1909 yılında mezun oldu. Önce Tıbbiye Mektebi’ne girdi. Ancak bir anestezi uygulamasında fenalaşınca, bu mesleği yürütemeyeceğine karar verip ayrıldı. Girdiği hukuk fakültesini 1914’te bitirerek, kısa bir memurluk sonrası gazetecilik ve öğretmenlik yapmaya başladı. 1946-1950 yılları arası Zonguldak ve 1965-1969 yılları arası İstanbul, milletvekili oldu. Milliyet, Tasvir-i Efkâr, Cumhuriyet, Ulus, Zafer, Havadis ve Son Havadis gazetelerinde fıkra yazarlığı yaptı.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında tanınan, aruzdan heceye geçtikten sonraki şiirlerini Yeni Mecmua (sayı 1-16 Temmuz 1917 – Eylül 1918), Şair (1918-1919), Büyük Mecmua (1919), Yarın (1921-1922) dergilerinde yayımlayan Orhan Seyfi ORHON, Hecenin Beş Şairi’nden biri olarak da edebiyat tarihimizde kendinden söz ettirdi.

Orhan Seyfi, Beylerbeyi Rüştiyesi’nde okurken Abdülhak Hamit, Cenap Şahabettin ve Tevfik Fikret’in etkisinde kalarak şiirler yazdı. Daha sonraki yıllarda bu etkilenme, yerini Ziya Gökalp’e bıraktı.

Onun kişiliğini bulduğu ve adını duyurduğu yapıtı ise, Gönülden Sesler’dir.

Tüm hece şairleri gibi temiz, duru bir Türkçeyle şiirler yazdı. Kişisel duygularını lirik ve incelikli dizelerle okurlarına ulaştırdı. 1930 sonrası, “serbest şiir”in ortaya çıkması ona duyulan ilgiyi de azalttı.

Şiirlerini kitaplaştırmadan önce de şiirlerini kendi yönetimindeki Hıyaban (15 günlük edebiyat dergisi, 1911), Papağan (ilk seri, 1924-1927, 239 sayı), Akbaba’yla (1919, sonradan Yusuf Ziya Ortaç çıkardı) mizah dergileri olan Güneş (1927, 15 günlük, 17 sayı), Edebiyat Gazetesi (1932, haftalık, 146 sayı), Aydabir (1935-1937, aylık, 15 sayı), Çınaraltı (1941-1944, haftalık, 146 sayı) gibi dergilerde yayımladı.

Orhan Seyfi ORHON’un Eserleri

Şiir

 • Fırtına ve Kar (1917)
 • Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi (1919)
 • Gönülden Sesler (1922)
 • Kervan (1935)
 • O Beyaz Bir Kuştu (1941)
 • İstanbul’un Fethi (1953)
 • İşte Sevdiğim Dünya (1962)
 • Kervan (1964)
 • Orhan Seyfi Orhon’dan Şiirler (1970)

Derleme

 • Hayat Bilgisi Şiirleri (1929)

Roman

 • Çocuk Adam (1941)

Destan

 • Kerem ile Aslı (1942)
 • Asrî Kerem (1938)

Monografi

 • Abdülhak Hamid: Hayatı ve Eserleri (1937)
 • Ziya Gökalp: Hayatı ve Eserleri (1937)
 • Yahya Kemal: Hayatı ve Eserleri (1937)
 • Mehmet Akif: Hayatı ve Eserleri (1937)
 • Nâzım Hikmet: Hayatı ve Eserleri (1937)

Makale

 • Dün-Bugün-Yarın (1943)

Öykü

 • Düğün Gecesi (1957)

Fıkra

 • Kulaktan Kulağa (1973)