29 Ağustos 2018 MOHAÇ ZAFERİ’nin 492. Yıl Dönümü

Mohaç Muharebesi

Mohaç Muharebesi veya Mohaç Meydan Muharebesi, 29 Ağustos 1526’da, Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan Krallığı orduları arasında meydana gelen ve Macaristan’ın büyük bölümünün Osmanlı hakimiyetine girmesiyle sonuçlanan savaştır. Bazı Maltepe escort tarihçilere göre tarihin en kısa süren meydan savaşıdır.

Mohaç Meydan Muharebesinin Sebepleri ve Sonuçları

Osmanlı Devleti’nin Batıya yönelik olarak yapacağı savaşlarda kilit noktası olan Belgrat, Macaristan kralının Alman İmparatorluğu’na güvenerek vergi vermemesi sebebi ile alınmıştır. Belgrat’ın alınması ile Osmanlı Devleti’ne Macaristan yolu açılmıştır.

Fransa Kralı’nın Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’na karşı Kanuni Sultan Süleyman’dan yardım istemesi üzerine, Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Devleti ordusuna sefer hazırlıklarına başlama emri vermiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa’ya yardım etmek için giriştiği Mecidiyeköy escort bu harekattın asıl amacı Macaristan’ı egemenlik altına almaktır.

Osmanlı ordusu Kanuni Sultan Süleyman’ın emir ve komutasında birliklerini Macaristan’a doğru yöneltmiştir. İki ordu Mohaç meydanında karşı karşıya gelmiş ve savaşı iki saatlik kısa bir süre neticesinde şanlı Osmanlı ordusu kazanmıştır.

Mohaç Meydan Muharebesi’nin sonuçlarını ise şu şekilde özetleyebiliriz

  • Macaristan’ın başkenti Budapeşte ele geçirilmiştir.
  • Macaristan Osmanlı Devletine bağımlı bir krallık haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin himayesine girmiştir.
  • Fransa Kralı Almanya tarafından serbest bırakılmış ve Osmanlı-Fransız yakınlaşması başlamıştır.
  • Macar krallığına Jan Zapola getirilmiştir.
  • Macaristan’ın fethedilmesi Mersin escort ile durumdan Avusturya memnun kalmamış ve Osmanlı ile Avusturya arasında gerginlikler yaşanmaya başlamıştır.
  • Avusturya, Osmanlı Devleti’nin desteğiyle tahta geçen Macar Kralı Yanoş’un elinden Budin’i alarak kendisini Avusturya – Macar kralı ilan etmiştir.