Tarihte bugün meydana gelen hem Türk tarihi hem de Dünya tarihi açısından önem arz eden olaylardan biri de bu savaştır. Peki bu savaş neden önemli, neden başladı ve I. Murat nasıl şehit edildi?

Savaş Neden Başladı?

Türk akıncılarının Makedonya’yı alarak Sırbistan sınırına dayanmaları ve Bosna’yı tehdit eder hâle gelmeleri üzerine Sırplar ve Boşnaklar Osmanlılara karşı birlikte hareket etmeye karar verdiler. Bu ittifak Sırp-Boşnak ortak kuvvetlerinin 1387 yılında Ploşnik’te bir Osmanlı akıncı birliğini yenmesiyle birlikte daha da güçlendi. Kazandığı bu zafer nedeniyle cesaretlenen Sırp Kralı Lazar; Boşnak, Macar, Arnavut ve Ulah askerlerinin de yer aldığı yeni bir Haçlı ordusu kurdu.

Balkanlarda bu gelişmeler yaşanırken I. Murat Anadolu’da bulunuyordu. Padişah durumu haber alır almaz Rumeli’ye geçerek savaş hazırlıklarına başladı. Ordunun maneviyatını güçlendirmek ve asker sayısını arttırmak için Haçlı ittifakına karşı, gönüllülere çağrıda bulunurken Anadolu beyliklerinden de yardımcı kuvvetler istedi. I. Murat bir yandan da Veziriazam Çandarlı Ali Paşa komutasındaki kuvvetlerini Bulgaristan’a göndererek Haçlı ittifakına giren Bulgar Kralı’nı savaş dışı bıraktı.

I. Kosova Savaşı

15 Haziran 1389’de Salı günü Kosova ovasında I. Murad önderliğinde Hamid ve Kütahya sancakbeyleri ve diğer Anadolu beyleri ile müttefik olan Balkan ordusu karşı karşıya geldi.

Osmanlıların Balkanlar’daki hızlı ilerlemeleri ve Sofya, Niş, Manastır gibi fatih escort önemli yerleri ele geçirmeleri Haçlı Seferi’nin düzenlenmesine neden olmuştu. Vezir Çandarlı Ali Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri, önce Bulgarları bozguna uğrattı. Osmanlılar ilerlerken, Kosova’da Haçlı ordusu ile karşılaştı. Haçlılar, Sultan Murat Hüdavendigar’ın okçu piyadeleriyle Sırpların süvari birlikleri arasında ki muharebede, Sırp öncü süvarilerinin önce oklanarak kendilerinin ya da atlarının vurulmasıyla başlamış, daha sonra Osmanlı yeniçerilerinin kılıçlarını çekerek bozulan Sırpları gün batımına kadar süren bir meydan savaşından sonra bölgede tarih sayfasından silerek yüzyıllarca sürecek olan Osmanlı hakimiyetini yerleştirmiştir. Savaşta Arnavut Katolik soylu ailesi Kastriotlar’dan olan Pal Kastrioti de öldürülmüştür. Savaş bazı kaynaklarda iddia edildiği üzere top kullanılarak kazanılmamıştır. Zira o yıllarda Osmanlı Devleti’nde kurulmuş bir topçu ocağı yoktu.

Sultan I. Murat’ın Şehadeti

Muharebe sonunda bir Sırp soylusu olan Miloš Obilić, sultanın elini öpüp Müslüman olup İslam ile müşerref olmak istediğini belirterek Sultan I. Murat Han’a yaklaşmış ve onu ani ve hain bir hamleyle hançerleyerek şehit etmiştir. Miloš Obilić ise Sultan I. Murat’ın askerleri tarafından öldürülmüştür. O an o günün minyatür sanatçıları tarafından temsili olarak resmedilmiştir.

Şehadetinin ardından Hüdavendigar lakabının verildiği sultanın iç organları oraya gömülmüş, geriye kalan naaşı Bursa’ya götürülerek defnedilmiştir. Bunların da etkisiyle I. Kosova Savaşı tarihte Sırplara Sırp milliyetçiliğinin ilk kez yeşerdiği ve bugün Sırpların çok önem fındıkzade escort verdiği bir savaş olmuştur.