Hat sanatı, hüsnühat (güzel yazı) veya kaligrafi yazı sistemleri ve yazı öğeleri kullanılarak geliştirilen, sıklıkla dekoratif amaçla kullanılan görsel sanat türüdür.

Arap Hat Sanatı Örneği

Farklı yazı sistemlerinde farklı şekillerde, farklı coğrafyalarda ortaya çıkmış olan hat sanatı, özellikle matbaa öncesinde büyük önem arz etmiştir.
>Hat sanatı sıklıkla yazı sistemlerine veya farklı hat kültürlerine göre sınıflandırılmıştır: İslami Kaligrafi (İslam Hat Sanatı), Arap Kaligrfisi (Arap Hat Sanatı), Pers Kaligrafisi (Pers Hat Sanatı), Japon Kaligrafisi (Japon Hat Sanatı), Çin Kaligrafisi (Çin Hat Sanatı), Batı Kaligrafisi (Batı Hat Sanatı) gibi.

Japon Hat Sanatı Örneği

>Klasik hat sanatı tipografiden ve klasik olmayan yazı tiplerinden farklı olsa da bir hat sanatçısı bu alanların hepsinde eser verebilir; karakterler tarihsel bir şekilde disipline edilmiş olsalar bile yazım anında doğaçlama bir şekilde oluşturulurlar, değişkendirler ve spontanedirler*.
*spontane: anlık oluşan.
>Modern hat sanatı işlevsel el ile yazılmış betiklerden ve tasarımlardan harflerin veya işaretlerin soyut bir şekilde ifade edildiği ve bazen bu soyutsal ifadenin harflerin okunabilirliğinin yerine geçtiği güzel sanat eserlerine kadar oluşan geniş bir yelpazedir.

Modern Hat Sanatı Örneği

Hat sanatı dalının çağdaş tanımlarından biri ise “işaretlere anlamlı, ahenkli ve hünerli bir şekilde biçim verilmesi sanatı” şeklindedir.
Hat sanatı veya diğer adı ile Kaligrafi günlük yaşantımızda her alanda kullanılabilir, gerek duvar yazısı olarak, gerek bir tablo olarak, gerek süs eşyası tasarımında veya giyeceklerin üzerine işleme olarak kullanılabilir. Günümüzde Hat Sanatı dendiğinde genellikle insanların aklına Arap Hat Sanatı gelmektedir fakat bu durumun böyle olmadığını bu yazımızda anlatmaya çalıştık.

Gelecek yazılarımızda farklı sanat dalları ve farklı hobileri tanımaya devam edeceğiz…