Kağıt süsleme sanatlarının en önemlilerinden biri…

Bütün Osmanlı sanatlarında olduğu gibi usta-çırak usulü ile öğrenilen ve sanatçının iradesi dışında birçok değişkenden etkilenen bir sanat. EBRU, renklerin suyla dansının yaratığı bir ahenktir.

Bazı kaynaklar ebrunun, yüz suyu anlamına gelen “ab-ı ru” sözcüğünden, bazı kaynaklar ise Orta Asya dillerinden Çağatayca’da hareli görünüm, damarlı kumaş ya da kağıt anlamına gelen “ebre”den geldiğini söylese de en yaygın kanı, kelimenin kökeni Farsça “bulutumsu, bulut gibi” anlamına gelen “ebri”den gelmekte olduğudur.
Her ne şekilde isimlendirilirse isimlendirilsin insanlara da isim olan “EBRU”, gizemli bir ahenk taşıyor.

Zorlu ve emek isteyen bir sanat olan EBRU, geri dönüşü olmayan, çok değişkenli bir sanattır. Hiç bir EBRU eseri birbirinin aynısı değildir.

Birçok eski eserde süsleme amacıyla kullanılan EBRU,geleneksel el sanatlarımızdan olmasına rağmen yakın zamana kadar unutulma tehlikesi ile karşı karşıyaydı.

Dünya çapında çeşitli milletler tarafından sahiplenilmeye başlanmış, bazı ülkelerde EBRU yapımı sırasında kullanılan malzemeleri üreten firmalar boy göstermiştir.

EBRU sanatında son devrin piri merhum MUSTAFA DÜZGÜNMAN gerek yetiştirdiği öğrencilerle gerek bu sanata kazandırdığı anlayışla manevi hazinelerimizden birinin payidar kalmasında büyük rol oynamıştır.