1 – CENGİZ HAN

Cengiz Han tüm dünya tarafından genellikle acımasız ve kana susamış biri olarak gözükse de, Moğolistan’da oldukça sevilen bir sembol haline gelmiştir.

Türklerin ve Moğolların aynı coğrafyada ve aynı kültürlerde yaşamış olmasından dolayı Moğollar ve Türkler karşılıklı etkileşim içerisinde olmuşlardır. Fakat bu iki ırk birbirinden çok farklıdır. Türkler beyaz ırka mensupken, Moğollar sarı ırka mensuptur.

Konu Cengiz Han’a gelince; annesinin Türk soyundan geldiği söyleniyor olsa bile bu Cengiz Han’ın Türk olduğu anlamına gelmemektedir. Cengiz Han Moğoldur.