AHMED CELALEDDİN PAŞA #kimkimdir

  • Talha AKBULUT Talha AKBULUT

Ahmed Celaleddin PAŞA kimdir?

İstihbaratçı, siyasetçi devlet adamı.

Hakkında pek bilgi bulunmayan, bir çoğumuzun da belki Payitaht dizisiyle duyduğu ve merak ettiği Osmanlı Paşası Ahmed Celaleddin Paşa kimdir? Ne görevlerde bulunmuştur? Ve en önemlisi Ahmed Celaleddin Paşa da hain miydi?

Ahmed Celaleddin Paşa, Sultan 2. Abdülhamid’in güvenini kazanarak “Serhafiye” olmuştur. Mısır’a ve Avrupa’ya kaçmış Jön Türklerin faaliyetlerini izlemeye ve önlemeye çalışmış, Contraxeville’de yaptığı antlaşmayla bir grup Jön Türk’ün İstanbul’a dönmesini ve bazı Jön Türk gazetelerinin kapatılmasını sağlamıştır.

Ahmed Celaleddin Paşa; Sultan’ın vaatlerini tutmadığını görünce muhalefete geçti. Paris’e yerleşerek Jön Türkler’i maddi bakımdan destekledi. Sultan II. Abdülhamid’e ihanet ederek, ona suikast düzenlemek amacıyla cemiyet kurdu. İstanbul’a fedai sokmaya çalışmıştır.

Doğumu ve ölümü ile ilgili net bilgiler bulunmasa da İstanbul’da ölmüş olduğu ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

  • Talha AKBULUT
    Talha AKBULUT
    3 ay önce

    Ahmed Celaleddin Paşa’yı araştırırken yazıda da bahsettiğim üzere kendisiyle ilgili düşündüğüm derecede bilgi olmadığını farkettim ve kendisinin hain olup olmadığı konusunda büyük çelişkide kaldım. Koskoca serhafiye yani üst düzey istihbaratçı makamında uzun bir süre görev yapmış olan, Sultan 2. Abdülhamit’e sonuna kadar bağlı olan bir Osmanlı Paşa’sının basit bir mevzu üzerine Padişaha ihanet etmiş olması bilgisi bana oldukça şüpheli geliyor. Yapmamıştır diyemem lakin şöyle bir durum var ki böyle bir ihanetin içerisine giren üst düzey bir paşa hakkında Tarih’in daha şaaşalı bir tanıtım yapmasını beklerdim. Ama nereye baksam hakkında Büyük Larousse’de yazan beş satırlırlık bilgiden başkası yok. Bu konunun üzerine daha yoğunlaşacağım. Yardımcı olmak isteyen kişilerle de irtibat halinde olmak mutlu edecektir.

    2