Ahmed Celaleddin PAŞA kimdir?

İstihbaratçı, siyasetçi devlet adamı.

Hakkında pek bilgi bulunmayan, bir çoğumuzun da belki Payitaht Gazinatep escort dizisiyle duyduğu ve merak ettiği Osmanlı Paşası Ahmed Celaleddin Paşa kimdir? Ne görevlerde bulunmuştur? Ve en önemlisi Ahmed Celaleddin Paşa da hain miydi?

Ahmed Celaleddin Paşa, Sultan 2. Abdülhamid’in güvenini kazanarak “Serhafiye” olmuştur. Mısır’a ve Avrupa’ya kaçmış Jön Türklerin Halkalı escort faaliyetlerini izlemeye ve önlemeye çalışmış, Contraxeville’de yaptığı antlaşmayla bir grup Jön Türk’ün İstanbul’a dönmesini ve bazı Jön Türk gazetelerinin kapatılmasını sağlamıştır.

Ahmed Celaleddin Paşa; Sultan’ın vaatlerini tutmadığını görünce muhalefete geçti. Paris’e yerleşerek Jön Türkler’i maddi bakımdan destekledi. Sultan II. Abdülhamid’e ihanet ederek, ona suikast düzenlemek amacıyla cemiyet kurdu. İstanbul’a fedai sokmaya çalışmıştır.

Doğumu ve ölümü ile ilgili net bilgiler bulunmasa istanbul escort da İstanbul’da ölmüş olduğu ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.