YUNUS EMRE (Doğumu: 1238 – Vefatı: 1321)

Hakkında pek az şey bilinen, Anadolu’da yaşamış, tasavvuf ve halk şairi, Türk İslam düşünürüdür. Yunus Emre; Bektaşi derviş ve erendir. Yunus asıl adıdır, Emre ise aşık anlamına gelmektedir.
Nerede doğduğu ve nerede vefat ettiği tartışma konusudur fakat bu konudaki tartışmalar Eskişehir‘in Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy ile Karaman üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Şiirlerinden tasavvuf yolunu seçtiği ve iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Hece ve aruz vezinleriyle yazmış olduğu şiirlerinde sevgiyi temel almıştır, tasavvufla beslenen dizelerinde ise insanın kendisiyle, nesnelerle, Allah’la olan ilişkilerini işlemiştir. Yazdığı şiirlerle sadece halk ve tekke şiirini değil, divan şiirini de etkilemiştir.
Yunus Emre; her haliyle cana yakın görünümde bir Escort Mersin derviştir. Anadolu kentlerini dolaşmış, Azerbaycan ve Şam’a gitmiş, Mevlana ile tanışmıştır.

Eserleri: Hayatı boyunca birçok şiir yazan Yunus Emre’nin bu şiirleri bir Divanda toplanmıştır. Bu Divanının ise; Fatih nüshası, Nuruosmaniye nüshası, Yahya Efendi nüshası, Kahraman nüshası, Balıkesir nüshası, Niyazi Mısrî nüshası, Bursa nüshası diye nüsha (kopya)ları bulunmaktadır. Ayrıca; Risaletü’n – Nushiye (Öğütler Kitabı) adında, mesnevi tarzında yazılmış ve 573 beyitten oluşan bir eseri daha vardır. Bu eserinin; 1307 yılında yazıldığı sanılmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere; dini, tasavvufi ve ahlaki bir eser olduğu anlaşılmaktadır.

Vefatı ve Türbesi: Nerede vefat ettiği belli değildir, türbesi olduğu iddia edilen birçok mezar vardır.

200 TL banknotlarının arka yüzünde, Yunus Emre’nin bir portresi yer almaktadır. Portrenin sol tarafında ise “Sevelim sevilelim” dizesi, barışı ve iyiliği simgeleyen güvercin silüetleri ile güller bulunmaktadır.

Bu yazımızla birlikte Türk Liraları üzerindeki tarihi şahsiyetlerin tanıtımına son vermiş bulunuyoruz. Kim Kimdir? kategorimizdeki sonraki yazılarımızda “Tarihe adını altın harflerle yazdıran kişileri” yazmaya çalışacağız.

İyi Okumalar…